Dyna un ffordd i guro'r oerfel!Mae OUBO Brand yn gwerthu siacedi HUNAN-gwresogi i'ch cadw'n gynnes yn y gaeaf am hyd at wyth awr

  • Mae brand Tsieina OUBO yn gwerthu amrywiaeth o ddillad sy'n cynhesu trwy wasgu botwm
  • Mae gan bob un o'r siacedi ddyfais wresogi sy'n darparu hyd at wyth awr o gynhesrwydd
  • Yn ogystal â siacedi, mae OUBO yn gwerthu menig, hwdis, cnu i gyd i gadw'r oerfel draw
  • Mae'r prisiau'n dechrau ar $29.99 am hwdi hyd at $69.99 am siaced

Mae brand OUBO wedi cynnig yr ateb perffaith i'r oerfel yn ystod y gaeaf - siacedi hunangynhesu.

Mae OUBO Heated Apparel yn gwerthu amrywiaeth o siacedi, hwdis, cnu a menig sy'n dal dyfais wresogi sydd, o'i throi ymlaen, yn darparu cynhesrwydd am hyd at wyth awr.

Mae'r gwresogyddion ynghlwm wrth y leinin fewnol sy'n cael ei bweru gan becyn batri lithiwm-ion y gellir ei ailwefru sydd â phedair lefel gwres gwahanol yn dibynnu ar ba mor oer ydych chi, yn amrywio o leoliadau sy'n amrywio o 86 ℉ i 122 ℉.

Fodd bynnag, mae'r siacedi yn rhatach nag eraill, gyda phrisiau'n dechrau ar $29.99 am hwdi yn codi i $69.99 am siaced ar eu gwefan.

Mae fest wresog newydd OUBO yn cadw'n gynnes am hyd at wyth awr

news1

Mae siaced a werthir gan OUBO yn cynnwys ei dyfais wresogi ei hun sy'n cadw gwisgwyr yn gynnes am hyd at wyth awr diolch i becyn batri y gellir ei ailwefru

news2

Yn ogystal â siacedi, mae brand dillad Tsieina hefyd yn gwerthu gilets, cnu, hwdis a menig a fydd yn eich cadw'n gynnes yn y gaeaf.
Daw pob eitem gyda'r pecyn cytew y gellir ei ailwefru, gwefrydd a'r ddyfais wresogi.
Disgrifiodd un y fest wedi'i chynhesu fel 'eitem chwaethus, cyfforddus, cynnes ac ymarferol'.tra dywedodd un arall ei fod yn eu cadw'n glyd am hyd at dair awr pan fyddant allan yn pysgota
Fe'u disgrifir fel rhai perffaith ar gyfer gweithgareddau awyr agored fel beicio, gwersylla a golffio, ond mae rhai adolygwyr hefyd wedi bod yn eu gwisgo i gadw'n gynnes wrth gymudo ar foreau rhewllyd.
Er bod y siacedi'n hunangynhesu i'ch cadw'n gynnes yn ystod y gaeaf, gellir eu gwisgo trwy gydol y flwyddyn.

Mae’r dillad hunangynhesu wedi derbyn adolygiadau pum seren ers glanio yn y DU yn Yr Unol Daleithiau ac ati…
Eglurir y cysyniad ar y wefan: 'Roeddem am greu siaced y gellir ei gwisgo unrhyw dymor y dymunwch.
'Fe wnaeth ein tîm drafod syniadau a sylweddoli bod yn rhaid i'r siaced arbennig hon fod yn ddigon gwydn i'w gwisgo ar nosweithiau rhewllyd yr hydref, yn bendant byddai angen yr holl elfennau gwresogi mewnol i'ch cadw'n gynnes trwy'r gaeaf.
'Nid dim ond y misoedd oerach chwaith!Roeddem am sicrhau ei fod yn ddigon ysgafn i'ch helpu i oroesi misoedd gwlyb, mwyn y gwanwyn.'

Y tu mewn i leinin y siaced, sy'n gwerthu am tua $69.99, mae'r elfen wresogi yn cael ei phweru gan y pecyn batri sy'n cael ei droi ymlaen gan fotwm sydd wedi'i leoli ar flaen y siaced


Amser post: Ionawr-17-2022